021-91007009 utabgasht@gmail.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-91007009 utabgasht@gmail.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

برچسب

کاهش آلودگی هوا در چین و ایتالیا در زمان قرنطینه!
کاهش آلودگی هوا در چین و ایتالیا در زمان قرنطینه!

کاهش آلودگی هوا در چین و ایتالیا در زمان قرنطینه!

کاهش آلودگی هوا در چین و ایتالیا در زمان قرنطینه! پاندمی ناشی از ویروس کرونا به سرعت کل جهان را نابود کرده است اما در این بین یک استثنا وجود دارد و آن بهبود وضعیت وخیم آلودگی هوا می‌باشد. همانطور که تمام مردم جهان به داخل خانه رانده می‌شوند و زندگی به خاطر قرنطینه در...
بیشتر بخوانید