021-91007009 utabgasht@gmail.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-91007009 utabgasht@gmail.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

صدور گواهینامه بین المللی رانندگی

صدور گواهینامه بین المللی رانندگی

گواهینامه بین المللی رانندگی برای تاریخ های یک و سه ساله صادر میشود .

این گواهینامه قابل تمدید نمی باشد و حتما باید پس از اتمام دوره آن برای صدور مجدد آن اقدام شود .

گواهینامه بین المللی علاوه بر زبان فارسی به 7 زبان (انگليسي- فرانسوي- روسي – عربي-‌ آلماني- اسپانیائی- چینی)

ترجمه میشود و حتما باید قوانین مسیرهای که در آن در حال حرکت هستید را راعایت کنید .

صدور گواهینامه بین المللی رانندگی
صدور گواهینامه بین المللی رانندگی

ارسال پاسخ