021-91007009 utabgasht@gmail.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-91007009 utabgasht@gmail.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
میدان شهدای بیروت

میدان شهدا

در قلب مرکز شهر بیروت، لبنان است.
در سال 1931، این میدان تاریخی نام خود را به یاد شهدای که تحت حکومت عثمانی اعدام شده بودند به میدان شهدا تغییر نام داد . در دهه 1950 این میدان به سینما و قهوه خانه ها
تبدیل شد. در طول جنگ داخلی لبنان، خط قرمزی را شکل داد که شهر را به نصف تقسیم کرد.
شهرداری بیروت در سال 1878 این مکان را به یک مان مدرن که دارای باع و چسمه . صندلی و… بود برای محل قرار ملاقات شهر به وجود آورده بود کهدر سالهای 1950 تخریب شدند.
در سال 2005، یک مسابقه بین المللی برای طراحی یک میدان جدید با محور آن که رو به دریا باز شود، بازسازی میدان شهید به عنوان فضای عمومی برتر بیروت و قلب پایتخت شروع
شد .
6 پاسخ

ارسال پاسخ